《(HP同人)[HP德哈]杂物间》作者:白鹭霜

                       

文案

第三学年的圣诞节,因调查而意外落入了马尔福度假庄园的杂物间的哈利,被凑巧进屋的德拉科抓了个正着,由此展开了不一样的故事情节……

内容标签: HP 甜文

搜索关键字:主角:哈利波特,德拉科马尔福 ┃ 配角:罗恩韦斯莱,赫敏格兰杰 ┃ 其它:德哈,DH,Drarry,darry

晋江2017-10-25完结